Project management

Binnen uw bedrijf heeft u niet altijd de tijd en de expertise om uw renovatieproject op te volgen. Wij nemen die taken van u over en volgen uw project volledig en met de grootste zorg op.

Tech Tek 01
PM2
Tech Tek 02

Project opvolging is een vak op zich.

Zowel particulieren als bedrijven hebben baat bij een nauwgezette opvolging van de volgende zaken :


  • controle van de budgetten tijdens de voorbereiding- en de realisatiefase,
  • keuze en opvolging van de aannemers, vakmensen en leveranciers,
  • coördinatie van de verschillende ploegen ter plaatse,
  • technische opvolging van de geleverde werken,
  • opvolging en feedback naar de klant,
  • aanpassen van werken in functie van de wensen van de klant.


STAKKA bouwt op zijn ervaring, en biedt klantgerichtheid en open communicatie naar alle betrokken

Project Management voor bedrijfsinrichting:

 

De project manager begeleid de klant doorheen alle organisatorische aspecten van het (her)inrichtingsproject. Zodra het ontwerp en de uitvoeringsplannen klaar zijn, starten de voorbereidingen voor de realisatie. Budgetten worden opgemaakt, de aangeleverde offerten van leveranciers worden gecontroleerd en onderhandeld en de realisatiewerken worden in een tijdslijn gegoten. 

 

Na goedkeuring van het algemene realisatiebudget gaan de werken van start. De project manager vormt hierbij de brug tussen het gebouwen-beheer, de technische diensten, de aannemers en alle betrokken leveranciers.

 

Tijdens het uitvoeringsproces worden er op regelmatige basis werf vergaderingengeorganiseerd en telkens verslag opgemaakt. Zo blijft de klant steeds op de hoogte van het proces en worden de werken onder controle gehouden of bijgestuurd indien nodig.

 

De project manager biedt de klant ook de nodige bijstand voor de interne omschakeling. Een nieuwe werkplek vraagt ook aan alle werknemers een aanpassing. Begeleiding hierbij is vaak van belang om een vlotte overgang naar een nieuw kantoor te bevorderen. STAKKA begeleidt ook de verhuis en indien gewenst de wederinstaatstelling van de voormalige werkplek.

Project Management voor particulieren:

 

Het welslagen van een ingrijpende renovatie steunt op 4 pijlers 

  • goede en betrouwbare aannemers, 
  • een goede prijs-kwaliteitsverhouding van alle werken, 
  • een goede tijdsplanning en 
  • een zorgeloze nachtrust.

 

Vaak wordt het belang van projectondersteuning bij particuliere renovatieprojecten onderschat. De totale kostprijs van het project speelt natuurlijk een rol maar de waarde van nauwkeurige opvolging drukt de kosten die vaak oplopen in het verloop van een project. 

 

Goede en betrouwbare aannemers kom je meestal niet bij toeval tegen. Het is pas na verschillende projecten dat je de sterkste of de zwakkere partijen leert kennen. Het vraagt veel tijd en ervaring om te weten te komen welke aannemer van zijn woord is, welke partner voor welk werk het meest geschikt is en wie de beste prijs-kwaliteit verhouding kan leveren.

Het zijn die kennis en beroepservaring die STAKKA gedurende jaren heeft opgebouwd..

 

Al te vaak gaan mensen er van uit dat ze renovatiewerken, naast het dagelijkse werk en een gezinsleven, wel in eigen handen kunnen nemen. Maar niets is minder waar…

 

Zorg ervoor dat uw project goed begeleid wordt, betaal de juiste prijs waar u een goed gevoel aan overhoudt, laat u begeleiden door de juiste vakmensen, wees verzekerd van kwaliteit en slaap op beide oren. Onderschat de impact van renovaties niet. Ten slotte wilt u uwnieuwe huis met een rustig gevoel betreden. We helpen u hier graag mee.